Na co si dát pozor při učení anglické slovní zásoby?

Slovíčka na týden - SOLIS ORTUS

Problém 1: Šílené minimum

V minulém článku jsem se zmínila, že k tomu, abys dokázal plynule mluvit, potřebuješ 2000 nejčastějších slovíček. S čím se ale můžeš setkat, je extrém, který ti někteří budou nalhávat a tvrdit, že ti stačí 100 slovíček. I když 100 slovíček pokrývá velkou část slovní zásoby, potřebuješ znát alespoň 500-700 slovíček, a z toho 50-100 sloves, což je minimum, aby ses domluvil.

Většina z nejčastějších 100 slovíček jsou zájmena, spojky, předložky + členy. Abstraktní věci, které jsou problémem si zapamatovat. A které se sami o sobě nedají použít.

Problém 2: Použití v praxi

Nejčastější problém, se kterým se setkávám při učení cizího jazyka s mými klienty je ten, že sice umí hodně slovní zásoby, ale nedokáží mluvit a použít naučená slova v praxi, například při rozhovoru s Australanem.

Když ses učil každé jedno slovíčko zvlášť, můžeš mít problém zformulovat správnou větu, protože musíš přemýšlet nad překladem a nad gramatikou.

Přemýšlení nad překladem z češtiny do angličtiny + přemýšlení nad gramatikou dohromady…. uff, dlouho ti to trvá, co?

To je to, co vytváří časté a nepříjemné eeeee mezi jednotlivými slovíčky.

Hi… eee… How are you? Hallo… eee…. Wie geht es dir?

…eee. I´m …. eee…. fine. …eee…. Es …geht gut.

Zjednodušený příklad, ale pointě rozumíš.

Právě tohle ti může vzít veškerou sebedůvěru při mluvení v angličtině (jiném cizím jazyce) a je třeba si na to dát pozor, když se budeš učit nová slovíčka.

Problém 3: Anglická slovní zásoba nestačí

Nestačí ti jen ovládat anglickou slovní zásobu a umět vytáhnout z rukávu všechny překlady. Pro plynulou konverzaci v jazyce potřebuješ vědět, jak tato slovíčka znějí ve větách.

Jak znějí, když na tebe mluví reálný Angličan, Američan, Australan nebo Mexičan s jeho originálním mexickým přízvukem… To za prvé.

A za druhé. Pro plynulou konverzaci potřebuješ tato slovíčka umět použít ve větách gramaticky správně. Celé tyto věty potřebuješ umět ne vytahovat, ale házet z rukávu.

Máš z toho těžkou hlavu? Naštěstí existuje řešení

Naštěstí existují způsoby, jak si urychlit učení slovní zásoby. A zároveň, jak si ta všechna slovíčka uložit do dlouhodobé paměti tak, že je už vždycky budeš umět použít v jakýchkoliv větách. Ano, kdykoliv to budeš potřebovat. A být před cizincem za hrdinu.

Jak si nejrychleji nalít minimální účinnou anglickou slovní zásobu do hlavy?

V rychlokurzu 7 paměťových fíglů, který pro tebe připravuji pro bleskové ovládnutí angličtiny se naučíš paměťový fígl, pomocí kterého si uložíš do dlouhodobé paměti všechnu anglickou slovní zásobu během několika týdnů. Je to fígl používaný tzv. mistry světa v paměti pro zapamatování si obrovského množství údajů a dat.

Také se naučíš druhý paměťový fígl, pomocí kterého si správně zapamatuješ anglickou gramatiku, bez gramatických pouček. Tak, aby si nad gramatikou nikdy nemusel při mluvení přemýšlet – a vždycky hovořil gramaticky správně.

Máš se na co těšit! :)

Markéta Králová

Jsem online lektorka jazyků a hry na klavír, certifikovaná neuro jazyková koučka a mentor. Také podporovatelka a propojovatelka jazykomilců, tedy těch, kteří se rozhodli poznat nějaký cizí jazyk.

Mojí úlohou je být průvodkyní na cestě poznávání jazyků, ukázat vám, jak se jazyky učí polygloti a provést vás jejich zážitkovým poznáním.

Jazyky propojuji s psychologií, NLP, osobním rozvojem a cestováním.

Miluji cestování, jazyky, hudbu, zpěv, spiritualitu a krásu. Mým posláním je vést lidi k přirozenému a zážitkovému poznání skrze vlastní prožitky, zejména v jazycích. Naplňuje mě předávat a sdílet s vámi to, co umím a znám. Je to moje životní mise a poslání.

Mou vášní je poznávání lidí, jejich příběhů a vím, že pro některé není vůbec lehké zvládat nároky dnešní společnosti a udržet s ní tempo.

A na základě toho vzniklo vzdělávací centrum SOLIS ORTUS, kde provádím samouky světem přirozeného poznávání jazyků a zároveň společně se svými lektory organizuji individuální, skupinkové a zážitkové kurzy cizích jazyků, doučování předmětů, výuky hry na hudební nástroje a zajišťuji překlady, korektury a tlumočení.

Jsem autorka jazykového diáře, elektronických knih, výukových videí a meditací, lektorka živých seminářů a workshopů.

Napsat mi můžete na email marketa@solisortus.cz

Připojte se k Hurá za poznáním na Facebooku >>

Načerpejte inspiraci na Instagramu >>

Inspirujte se na YouTube >>

Komentáře